Naše iniciatívy

Petícia

Pridajme sa k petícií, ktorá požaduje naplnenie požiadaviek podľa Výzvy Slovenskej komory učiteľov vláde Slovenskej republiky zo dňa 21. 10. 2015. Filozofia petície spočíva v tom, že chceme dosiahnuť čo najvyššie percento podpisov PZ a OZ v regióne, preto petícia nemá žiadny deadline....
+