Štrajk na Žilinskej univerzite

Vysokoškolskí učitelia v nedeľu 14. februára podvečer o 18,00 na pôde Žilinskej univerzity /Fakulta riadenia a informatiky, ŽU, miestnosť C9/ symbolicky prevezmú štrajkovú štafetu priamo z rúk učiteľov základných a stredných škôl. 


Vítaní sú všetci podporovatelia zmeny v slovenskom školstve - učitelia materských, základných, stredných aj vysokých škôl, žiaci, študenti aj rodičia a každý, komu záleží na radikálnom zlepšení súčasnej situácie.

Od pondelka sa vysokoškolskí učitelia a ostatní zamestnanci vysokých škôl môžu aktívne zapojiť do neobmedzeného štrajku s cieľom solidárne podporiť splnenie požiadaviek definovaných Iniciatívou slovenských učiteľov. 

Témou nášho nedeľného stretnutia bude, ako si navzájom môžeme pomôcť a prečo je podpora vysokých škôl pre tento štrajk dôležitá.

Vyhlásenie Iniciatívy vysokoškolských učiteľov
Oficiálne vyjadrenie vedenia UNIZA k štrajku Iniciatívy vysokoškolských učiteľov