Iniciatíva
žilinských učiteľov

Iniciatíva žilinských učiteľov je neformálnym združením, ktoré zoskupuje všetkých, ktorí sú ochotní niečo urobiť za zlepšenie postavenia vzdelávania a učiteľov v našej krajine.

   

Uvedomujeme si, že - zvlášť v našom meste - sa situácia už celú dekádu neustále zhoršuje. Učitelia celé toto obdobie nedostávajú žiadne osobné príplatky, nemôžu počítať s pravidelnými odmenami a v poslednom období už neostávajú peniaze ani na preplatenie nadčasovej práce. Ostávajú nám len "holé" platy, a požiadavky na našu prácu sa naďalej navyšujú. Ostáva nezodpovedaná otázka, kde končia prostriedky na naše mzdy, keď sa mesto neustále vyhovára, že nie sú a ministerstvo tvrdí, že ich posiela.

Vážení kolegovia a kolegyne, nenechajme sa zlomiť a neskočme na taktiku "žaby v pomaly sa variacej vode". Mnohí z nás práve pre túto taktiku  - naozaj mnohí - stratili akúkoľvek nádej. Uvažujeme stále častejšie o zmene profesie a nemáme žiadnu potrebu bojovať za seba ani za iných, aj z toho dôvodu, že naše ohodnotenie sa už nedá zlučovať so sebaúctou.

Napriek tomu, nedajte sa "uvariť",
pozbierajte posledné zvyšky presvedčenia a pridajte sa!
REGISTRÁCIA