Naše iniciatívy

Štrajk na Žilinskej univerzite

Vysokoškolskí učitelia v nedeľu 14. februára podvečer o 18,00 na pôde Žilinskej univerzity /Fakulta riadenia a informatiky, ŽU, miestnosť C9/ symbolicky prevezmú štrajkovú štafetu priamo z rúk učiteľov základných a stredných škôl.  Vítaní sú všetci podporovatelia zmeny v slovenskom...
+

Odpoveď pána primátora

Odpoveď pána primátora Ing. Igora Chomu, ktorou reaguje na otvorený list od učiteľov žilinských škôl:   Iniciatíva učiteľov žilinských škôl, doteraz som neevidoval žiadny oficiálny podnet zo strany učiteľov reflektujúci na súčasné dianie v školách. Preto som v podstate s odstupom času rád, že...
+

Otvorený list pánovi primátorovi

Učitelia žilinských škôl formulovali otvorený list pánovi primátorovi mesta Žilina Ing. Igorovi Chomovi, ktorý je reakciou na jeho FB status z 26. januára 2016. Uvádzame jeho presný odpis: Vážený pán primátor, vzhľadom na súčasné dianie na školách, vyplývajúce z rozhodnutí učiteľov prejaviť podporu...
+

FB status pána primátora

Status z osobného profilu Ing. Igora Chomu na sociálnej sieti Facebook zo dňa 26. januára 2016, ktorý je verejne prístupný širokej verejnosti, sme si dovoľujeme uviesť i na našej stránke. Chceme tak priblížiť našim kolegom, ktorí nemajú vytvorený účet na Facebooku, názor a pohľad našeho primátora...
+